Delo s kadri

Kadri

Kot najpomembnejše vire vsakega podjetja je nujno, da HR-jev oddelek učinkovito upravlja in razvija talente naših zaposlenih. Da bi to lahko storili, moramo imeti temeljito razumevanje učinkovitosti, uspešnosti in zadovoljstva našega kadra. S pomočjo analiz in zbiranja podatkov iz različnih virov, kot so ankete zaposlenih, ocene delovnega uspeha in podjetniških kazalnikov, lahko pridobimo vpogled v močne točke in področja za izboljšave naših zaposlenih.

Obstajajo različni tipi analiz, ki so lahko uporabni v tem procesu, vključno z analizo učinkovitosti in uspešnosti rekrutiranja, merjenjem zadovoljstva zaposlenih in podjetniške klime, ter analizo formalnega in neformalnega znanja in spretnosti naših zaposlenih. Lahko tudi preučimo demografske značilnosti našega kadra, kot so starost, spol, leta izkušenj in delovna mesta, da bi bolje razumeli sestavo naše ekipe.

Z uporabo teh informacij za oblikovanje naših HR-politik in praks, lahko ustvarimo pozitivno in podporno delovno okolje, ki spodbuja razvoj in zadrževanje zaposlenih. To v turn lahko pomaga k uspehu podjetja in doseganju dolgoročnih ciljev našega podjetja.

Tipi analiz:

  • Analiza rekrutiranja in uspešnosti zaposlovanja
  • Merjenje zadovoljstva zaposelnih in klime znotraj podjetja
  • Analiza formalnega in neformalnega znanja zaposlenih
  • Struktura zaposlenih (starost, znanje, spol, število otrok, delovne dobe, učinkovitosti)

Cilji:

  • Pridobiti informacije, kje potrebujemo nove zaposlene oz. dodatna znanja
  • Kateri so ključni motivatorji, ki vplivajo na uspešnosti in zadovolsjvo pri delu zaposelnih
  • Osnova za načrtvoanej kadrovskih aktivnosti, ki pripomoreju k doseganju poslovnih ciljev podjetja